Privacybeleid

Intro

Net als voor u is de veilige verwerking van persoonlijke gegevens een van onze hoogste prioriteiten. In dit privacybeleid wordt op een transparante manier beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard. 

Elke bezoeker en gebruiker van onze website en/of producten wordt geacht zich vergewist te hebben van ons privacybeleid en algemene voorwaarden.

DNA Talks BV verbindt zich ertoe om voldoende maatregelen te nemen om uw bewaarde persoonsgegevens te beschermen.

Bepaalde gegevens die u vrijgeeft worden in het kader van de dienstverlening wel gedeeld met partners van DNA Talks BV. DNA Talks BV verbindt zich ertoe deze partners zorgvuldig te selecteren en bij de uitwisseling van deze gegevens een Data Processing Agreement te laten ondertekenen.

In geen geval worden uw persoonlijke gegevens verkocht of ter beschikking gesteld aan derden anders dan partnerbedrijven in het kader van de dienstverlening.

Alle informatie over welke persoonsgegevens we verwerken en hoe wij hier op een correcte manier mee omgaan, vind je hieronder.

Bedrijfsinformatie DNA Talks BV

Bedrijfsnaam: DNA Talks BV

Adres: Zuiderlaan 1-3, bus 8, 9000 Gent (BE)

BTW-nummer: BE 0694.872.960

E-mail: info@dnatalks.eu

Algemeen

Tijdens een bezoek aan de website, het invullen van contactformulieren of het gebruik van diensten of goederen van DNA Talks BV worden bepaalde gebruikersgegevens verzameld en verwerkt. Indien deze gegevens een identificatie van de bezoeker/gebruiker toelaten vallen deze onder “persoonsgegevens”.

De gegevens die worden bewaard

Volgende gegevens kunnen worden bewaard bij het gebruik van de Site, webshop en goederen van DNA Talks BV:

 1. Identificatie- & contactgegevens:
 • Naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoon- of mobiel telefoonnummer
 1. Betaalgegevens:
 • IBAN / kaartnummer, BIC-code en de naam van de rekeninghouder 
 1. Accountgegevens van een gebruiker:
 • gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord en inloggeschiedenis
 1. Gegevens omtrent de teststalen:
 • Geslacht, datum van de staalname en andere vragen die nodig zijn in het kader van de test/analyse. 
 1. Andere gegevens die door de gebruiker/bezoeker worden uitgewisseld.
 2. Gegevens over surfverkeer op de Website van DNA Talks BV, dewelke in detail worden beschreven in het Cookiebeleid.

De Website en producten kunnen links naar andere websites bevatten. Deze websites worden niet beheerd door DNA Talks BV en hebben mogelijk hun eigen privacybeleid. We adviseren deze te lezen en nemen geen verantwoordelijkheid voor deze websites van derden.

De verwerking van de gegevens

De verwerking van persoonsgegevens door DNA Talks BV heeft volgende doeleinden:

 • Het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst (verwerken van de bestelling, het verzenden van de producten en het leveren van de diensten), al dan niet in samenwerking met partners van DNA Talks BV.
 • Het personaliseren van communicatie, berichtgeving en diensten.
 • Naleving van de voorschriften die betrekking hebben op de werking van DNA Talks BV.
 • Andere doeleinden waarvoor expliciete toepassing kan worden gevraagd.

De overdracht van de gegevens

Om een aanvraag voor producten en diensten te verwerken, moet het bedrijf de informatie binnen het bedrijf (inclusief de IT-diensten) openbaar maken, en het bedrijf moet beperkte en geïdentificeerde informatie doorgeven maken aan derden, waaronder het geaccrediteerde laboratorium, de partner voor de interpretatie van uw resultaten en partijen voor de verwerking van uw betaling zoals Stripe.

Het geaccrediteerde laboratorium heeft toegang tot het geslacht van de gebruiker, tot de datum van staalname en ophaling, het door hem of haar verzonden staal en tot de daaruit gemaakte testresultaten. Omdat het geaccrediteerd laboratorium geen toegang heeft tot uw naam of andere identiteitsgegevens kan geen informatie aan u worden gelinkt.

De partner voor interpretatie van uw resultaten heeft toegang tot het geslacht van de gebruiker en de testresultaten. Om de gebruiker vervolgens toegang te geven tot het testrapport dient deze partij ook over de contactgegevens van de gebruiker te beschikken. Omdat deze partij over contactgegevens beschikt van de gebruiker, wordt de overdracht van deze informatie strikt beschreven in een Data Processing Agreement tussen beide partijen.

Als de gebruiker aanstootgevende inhoud verzendt of storend gedrag vertoont op de site, kan het bedrijf alle informatie gebruiken die beschikbaar is over de gebruiker om dergelijk gedrag te stoppen. Dit kan inhouden dat relevante derde partijen, zoals wetshandhavingsinstanties, worden geïnformeerd over de inhoud en het gedrag. Bovendien kan het bedrijf informatie vrijgeven:

Als het bedrijf verplicht is informatie vrij te geven of te delen om aan een wettelijke verplichting te voldoen; Om de rechten, eigendom of veiligheid van de consument of anderen te beschermen; Om fraude, beveiliging of technische problemen te voorkomen en op te sporen, kan IP-adres aan regelgevende instanties worden verstrekt in verband met fraude of andere formele onderzoeken.

De beveiliging van de gegevens

Om de persoonlijke gegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt DNA Talks BV alle passende maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van de persoonlijke gegevens te voorkomen. 

Betalingsgegevens worden altijd beschermd in overeenstemming met de standaard coderingsmethoden die vaak worden gebruikt om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Rechten van de gebruiker

De betrokkene heeft altijd het recht om de door het bedrijf verwerkte persoonsgegevens te inspecteren en te corrigeren.

De betrokkene heeft het recht op een verwijdering van deze gegevens. Verder heeft hij/zij recht op een beperking van de verwerking van deze gegevens, voor zover de regelgeving dit voorziet.

De betrokkene kan op elk moment zijn of haar toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. De betrokkene heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden, tegen de overdracht van zijn of haar persoonlijke gegevens aan derden (wanneer deze overdracht niet noodzakelijk is voor de levering van diensten) en om het aanmaken van een profiel.

Voor dit doel kunt u contact opnemen met DNA Talks BV via de contactgegevens in dit privacybeleid.

De betrokkene heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming: gegevensbeschermingsautoriteit.be